430056f540
/wp-admin/options-general.php?page=emc2-popup-disclaimer/emc2pdc-admin.php
4758d24303
934
1
Áno
Nie
http://news.sk
1

Nasledujúca stránka obsahuje materiál so sexuálnou a erotickou tematikou. Pred vstupom na stránku, venujte prosím pozornosť nasledujúcemu prehláseniu:
Stlačením tlačidla Áno potvrdzujem, že

 
1. mám viac ako 18 rokov
2. pokiaľ sa nachádzam v štáte, v ktorom je stanovená iná hranica plnoletosti ako podľa predpisu v Slovenskej Republike, potvrdzujem, že spĺňam podmienky plnoletosti v danom štáte, a že vstup na túto stránku nie je obmedzený alebo zakázaný predpisom štátu, v ktorom sa nachádzam alebo v ktorom som štátnym príslušníkom
3. sexuálne orientovaný materiál budem užívať v súkromí, a to pre vlastnú osobnú potrebu
4. sexuálne orientované materiály ma neurážajú, nepohoršujú alebo inak neohrozujú
5. na nasledujúcu stránku vstupujem dobrovoľné a bez nátlaku
6. neposkytnem a priamo ani nepriamo neumožním prístup k materiálom získaných na tejto stránke osobám mladším ako 18 rokov a ani iným osobám, ktoré nesplňujú podmienky uvedené v tomto prehlásení
V prípade, že nespĺňate tieto uvedené podmienky prosím opustite túto stránku.

Áno Nie